Café

Vi kommer under våren, eller så snart COVID-situationen har förbättrats, att utöka verksamheten med en cafédel på övervåningen. Detta utrymme lämpar sig även mycket bra för företagsevenemang då vi även har fyra konferensrum i anknytning till caféutrymmet.